Proběhla vědecká konference projektu D2C

Více než 90 účastníků z 22 evropských zemí se zúčastnilo vědecké konference „Science in Support of Ecological Networks – Lessons learned from the European Green Belt“, pořádané 15. dubna 2021 v rámci projektu DaRe to Connect.
Náročné organizace on-line konference se bravurně zhostil projektový tým z Vídeňské univerzity v čele s prof. Thomasem Wrbkou. Program byl rozdělen na dvě části. Během dopoledního setkání se posluchači seznámili s technickými aspekty, metodami a výsledky projektu. Odpolední část byla věnována diskuzím na tři praktická témata. Prvním z námětů k diskuzi byly multifunkční biokoridory a jejich neočekávaný dopad na „vlajkové druhy“ organismů. Druhá skupina diskutujících se věnovala tématu zlepšování základů poznání pro efektivní propojování habitatů. Třetí skupina diskutovala možnosti využití výstupů projektu v propojování biotopů, krajiny a chráněných území podél Zeleného pásu.
Díky konferenci jsme získali zajímavé postřehy a tipy pro následné projektové aktivity. Projekt byl kvůli pandemii SARS-CoV-2 prodloužen do listopadu 2021.

D2C konference