Setkání D2C v Chorvatsku

Podzimní setkání partnerů projektu D2C tentokrát hostili chorvatští kolegové z Informačního a vzdělávacího centra „Příběh Drávy". Úterý 29. října jsme se věnovali společnému jednání. Peter Schulenkorf, hlavní manažer projektu, shrnul dosavadní průběh projektu. Následně dostal prostor profesor Wrbka a jeho kolegové z Vídeňské univerzity, kteří představili nejnovější poznatky o propojení biokoridorů Zeleného pásu. Kromě toho také vysvětlili metodu hodnocení ekosystémových služeb, kterou vyvinuli a kterou využijeme v jednotlivých pilotních regionech. Zbytek dne jsme věnovali tvorbě strategické vize Evropského zeleného pásu. Zaměřili jsme se nejen na hledisko ochrany přírody, ale i na kulturní a soci-ekonomický rozvoj regionů podél Zeleného pásu.

Ve středu 30. října pro nás chorvatští kolegové připravili exkurzi do Zeleného pásu podél Drávy. Na kolech jsme se projeli podél říčního toku, prohlédli jsme si mrtvé rameno, které se nyní využívá pro rekreační rybaření a letní koupání, svezli jsme se přívozem a navštívili rodný dům básníka Petara Preradoviće.