Skauti v Zeleném pásu Evropy

Povedlo se nám navázat spolupráci se Skautským institutem, pro který jsme navrhli lokality v Pilotním regionu 1 projektu D2C vhodné pro zapojení do programu Patronáty. Cílem programu je propojit skautské oddíly, odborníky a správce přírodně cenných lokalit a zapojit mladé lidi do aktivní ochrany přírody. Kromě dobrého pocitu z vykonané práce a pomoci skauti navíc získají nové znalosti o přírodě a její ochraně od svého průvodce – odborníka.

Vhodná se nám pro Patronáty zdá zejména dlouhodobá pravidelná péče o šumavské louky, která povede ke zlepšení migrace druhů vázaných na bezlesí. Vybrané lokality jsou ohroženy invazí lupiny mnoholisté a zarůstáním náletovými dřevinami v důsledku nedostatku kosení. Pravidelný management s pomocí skautských oddílů se jeví jako jeden z vhodných způsobů, jak se starat o krajinu české části Evropského zeleného pásu.

Skautky v Zeleném pásu