Terénní průzkumy v Pilotním regionu 1 během v období koronakrize

Pandemie koronaviru významně změnila naše životy, naštěstí můžeme pokračovat v našich aktivitách v ochraně přírody. Jaro propuklo velmi rychle a náš tým má v terénu hodně práce. Terénní průzkumy jsme zaměřili na ptactvo, zejména na tetřevovité ptáky. Sbíráme data pro studii výskytu jeřábka obecného na 12 lokalitách v Pilotním regionu 1. Kromě toho zaznamenáváme výskyt tetřeva, tetřívka a dalších druhů.

První z výjezdů nás zavedl do okolí Kašperských Hor. Vzhledem k uzavření škol nás doprovázely děti, které si užívaly pobyt v přírodě a pomáhaly se sběrem dat. Další terénní výjezd jsme uskutečnili do jižní části Pilotního regionu 1. Měli jsme štěstí a pozorovali jsme dva samce tetřívka na rašeliništi u Světlíku. Na této lokalitě ještě nedávno probíhala těžba rašeliny. Rašeliniště se nachází v nadmořské výšce přibližně od 760 do 780 m n. m. a navazuje na mozaiku luk, pastvin, rozptýlené zeleně a lesů.

Nedaleko Železné Rudy jsme v brzkých ranních hodinách několikrát pozorovali jeřábky a tetřevy. Dvakrát jsme navštívili Hůrecké slatě – Zhůří a potvrdili jsme výskyt jeřábka a tetřeva. Na Medvědích jámách jsme zaznamenali výskyt samce jeřábka obecného. Na obou lokalitách jsme pozorovali i další vzácné druhy, například datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího nebo sluku lesní.