Novinky

Hlavní události a informace sezóny. Co jsme poslední dobou „upekli“ nebo zrovna nabízíme. Čerstvé novinky a zajímavosti sledujte na našem Facebooku.

 • 17. zš a mš - biopoklad

  Do školních zahrad jsme instalovali dřevěné kompostéry

  Náš aktuálně probíhající projekt Biopoklad do školních zahrad se nezastavil ani za časů koronaviru. Klade si za cíl motivovat žáky i učitele ke třídění a kompostování bioodpadu a celkem se do něj zapojilo devět plzeňských základních škol. Lektorky a další pracovníci ekovýchovy v jarních měsících pilně pracovali na dílčích částech projektu.

  Číst dále
 • Skautky v Zeleném pásu

  Skauti v Zeleném pásu

  Povedlo se nám navázat spolupráci se Skautským institutem, pro který jsme navrhli lokality v Pilotním regionu 1 projektu D2C vhodné pro zapojení do programu Patronáty. Cílem programu je propojit skautské oddíly, odborníky a správce přírodně cenných lokalit a zapojit mladé lidi do aktivní ochrany přírody. Skauty budeme doprovázet při péči o šumavské louky, které jsou ohrožené nedostatkem péče.

  Číst dále
 • Divočina Plzně

  Vypravte se s námi do divoké Plzně

  Pojďte s námi prozkoumat plzeňskou přírodu. Nejspíš vás překvapí, co všechno tu roste a žije. Náš lektorský tým si pro vás připravil dvouhodinovou procházku, při které budeme pozorovat a prozkoumávat živočichy a rostliny Plzně a povídat si o ekosystémech města.

  Číst dále
 • korona výuky

  Od 25. května budeme opět učit ve školních zahradách!

  Pandemie koronaviru se významně dotkla i ekovýchovné sekce Ametystu. Od 12. března z důvodu uzavření škol a školek neproběhl ani jeden výukový program. Naše lektorky ale samozřejmě nezahálely; věnovaly se vylepšování stávajících výukových programů, zvelebování velké třídy na Prusinách a zhotovování dřevěných kompostérů do projektu Biopoklad do školních zahrad.

  Číst dále
 • Jeřábek

  Terénní průzkumy během v období koronakrize

  Pandemie koronaviru významně změnila naše životy, naštěstí můžeme pokračovat v našich aktivitách v ochraně přírody. Jaro propuklo velmi rychle a náš tým má v terénu hodně práce. Terénní průzkumy jsme zaměřili na ptactvo, zejména na tetřevovité ptáky. Sbíráme data pro studii výskytu jeřábka obecného na 12 lokalitách v Pilotním regionu 1. Kromě toho zaznamenáváme výskyt tetřeva, tetřívka a dalších druhů.

  Číst dále