Hola, hola, škola volá!

S radostí Vám oznamujeme, že se po nepříznivých časech opět vracíme s našimi výukovými programy do školních zahrad již od tohoto týdne. Během koronavirové pauzy jsme nezaháleli a přizpůsobili jsme naše výukové programy tak, abychom se mohli společně vydat na průzkumy školní zeleně a zároveň jsme všichni zůstali chráněni a v bezpečí. Programy proto probíhají pouze venku. Naši lektoři jsou pravidelně testovaní a mají podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Pojďte si s námi nejen užít, ale i prozkoumat přírodu ve školní zahradě, třeba programem Léto všemi smyly, který nabízíme zdarma ve spolupráci s Fondem životního prostředí města Plzně. Program je určený pro předškoláky. Přehled naší aktuální nabídky najdete v záložce: Ekovýchova – Nabídka. Všechny programy jsou koncipovány pro 20 dětí na jednoho lektora.

Doporučujeme tyto programy:

  • Pro nejmenší

Léto pro nejmenší

Tento nově vzniklý program je určen pro nejmladší žáky mateřských škol. V programu společně probudíme školní zahradu a přivítáme jaro. Povíme si pohádku O semínku a pak si semínka zkusíme i zasadit.

Čas: 45 minut

Cena: 60Kč/žák

  • Předškoláci + 1. stupeň

Dešťovka je kamarád

Program děti jednoduchým způsobem seznamuje s tématem vody. Žáci zkoumají školní zahradu a rostliny a živočichy, které v ní najdou. Bez čeho by se rostliny a živočichové neobešli? No přece bez vody. Děti si ověří přítomnost vody v půdě, rostlinách i v nás samotných. Pomocí pohybové hry se seznámí s oběhem vody v přírodě. V rámci programu děti umístí do zahrady jednoduchý srážkoměr pro pozorování a měření dešťové vody a také vyrobí pítko a koupátko pro ptáčky a jiné živočichy.

Čas: 90 min

Cena: 70Kč/žák

Léto všemi smysly

Přichází už léto? A jak to poznáme? Využijeme všechny naše smysly. Prozkoumáme školní zahradu a vyrobíme si náramek plný barev a vůní. Uspořádáme si letní koncert a vyrobíme osvěžující letní limonádu. Na závěr si společně vytvoříme pocitový chodníček z přírodnin a okusíme letní přírodu na vlastní kůži.

Čas: 90 min

Cena: 70Kč/žák

  • Starší žáci ZŠ

Co se děje v trávě

Žáci se seznámí s botanickým termínem bezlesí. Odhalíme předpoklady jeho vzniku i příčiny jeho trvání. Blíže se budeme zabývat loukou jako jedním z typů bezlesí. Prozkoumáme, jak pestrá je skladba lučního společenství. Naučíme se poznávat základní druhy rostlin i bezobratlých živočichů. Žáci budou mít možnost získat nové dovednosti, např. práci se smýkačkou, s určovacími klíči nebo výrobu herbáře.

Čas: 180 min

Cena: 75 Kč/žák

Naše nabídka je, ale mnohem širší! Už se na Vás moc těšíme