Šumavské setkání projektu D2C

Další setkání projektových partnerů proběhlo na Šumavě. Zahájili jsme jej 8. května 2019 školením terénního ověřování dat dálkového průzkumu Země a hodnocení ekosystémových služeb. Thomas Wrbka a Markus Pöchtrager z Vídeňské univerzity nám názorně předvedli metodu v okolí vesnice Mitterfirmiansreut, která leží přímo na bavorsko-české hranici.
Ve čtvrtek 9. 5. jsme se sešli v Kubově Huti ke společnému jednání, na kterém jsme probrali vývoj činností jednotlivých partnerů projektu, společný postup v pilotních regionech a plnění výstupů.
V pátek jsme vyrazili na exkurzi pod vedením Luďka Bufky z NP Šumava. Ten nás nejprve provedl v okolí Kubovy Huti, kde o našem projektu natočila reportáž Jihočeská televize (začátek 4:27). Dále jsme vyrazili na revitalizované rašeliniště nedaleko Soumarského mostu a užili si výhledy na oblast kolem česko-německé hranice u Českých Žlebů. Účastníci setkání byli nadšení z šumavské přírody a náš tým v Ametystu se už moc těší na další setkání, které proběhne v říjnu v Chorvatsku.