Do školních zahrad jsme instalovali dřevěné kompostéry

Náš aktuálně probíhající projekt Biopoklad do školních zahrad se nezastavil ani za časů koronaviru. Klade si za cíl motivovat žáky i učitele ke třídění a kompostování bioodpadu a celkem se do něj zapojilo devět plzeňských základních škol. Lektorky a další pracovníci ekovýchovy v jarních měsících pilně pracovali na dílčích částech projektu.

Vznikly tak dvě metodiky k výukovým programům na téma bioodpad a kompostování - jedna pro 1. a druhá pro 2. stupeň ZŠ, dva pracovní listy a metodický list pro učitele s konkrétními tipy na využití kompostu ve výuce. Objednali jsme také celkem čtrnáct výukových programů, které budou realizovány převážně v září 2020.

Na Prusinách také probíhala výroba čtrnácti kompostérů ze smrkového dřeva a v květnu Spolek Ametyst kompostéry rozvezl do plzeňských školních zahrad. Učitelé a žáci tak budou mít možnost nově získané poznatky a dovednosti z výukových programů plynule převádět do své každodenní praxe.

Za finanční podporu projektu Biopoklad do školních zahrad děkujeme městu Plzeň.