Od 25. května budeme opět učit ve školních zahradách!

Pandemie koronaviru se významně dotkla i ekovýchovné sekce Ametystu. Od 12. března z důvodu uzavření škol a školek neproběhl ani jeden výukový program. Naše lektorky ale samozřejmě nezahálely; věnovaly se vylepšování stávajících výukových programů, zvelebování velké třídy na Prusinách a zhotovování dřevěných kompostérů do projektu Biopoklad do školních zahrad.

S postupným uvolňováním vládních nařízení jsme se ale rozhodli, že od 25. května mateřským školám a prvním stupňům základních škol naše výukové programy znovu nabídneme. Nadcházející letní období je prostě moc lákavé a učení se venku tak barevné a nabíjející. Pro MŠ nabízíme programy Léto všemi smysly a Léto v zahradě I a pro 1. stupně ZŠ nabízíme programy Léto v zahradě II a Co se děje v trávě. Výukové programy lze objednat i v odpoledním čase pro školní družiny.

Programy budou probíhat za následujících podmínek:

  • ve skupině bude max. 15 dětí (roušky dle aktuálních vládních opatření);
  • přítomen bude pouze jeden lektor (s nasazenou rouškou a vydezinfikovanýma rukama/s rukavicemi);
  • lektor škole na vyžádání poskytne podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění;
  • výuka bude probíhat ve venkovních prostorách školy (na školní zahradě);
  • všechny používané pomůcky budou předem očištěné a vydezinfikované;
  • program, je-li to potřeba, bude upravený tak, aby žáci nepřišli do kontaktu s žádnými donesenými potravinami, ani se obličejem nedotýkali žádných výukových pomůcek;
  • cena programu je snížená na minimum, tedy 975,- Kč za program.

Objednávat můžete u Jany Vondráčkové na e-mailu vondrackova@ametyst21.cz nebo na tel. čísle 735 176 581. Neseďme jen v lavicích a učme se venku!