Za hnědáskem chrastavcovým s kolegy z D2C

Naši kolegové z Národního parku Örség v Maďarsku a Přírodního parku Goričko ve Slovinsku si jako jeden z cílů projektu DaRe to Connect stanovili zlepšení stavu tamější populace hnědáska chrastavcového. Tento krásný motýl se vyskytuje i u nás, a to v Karlovarském kraji, a také v přilehlých oblastech Bavorska a Saska. Proto se sem na konci června vydali sbírat zkušenosti.

První den strávili na německé straně s kolegy z BUND Naturschutz. Pak už jsme je přivítali v Pastvinách u Aše, kde jsme je seznámili s péčí o území, ve kterém se kromě hnědáska chrastavcového vyskytuje i perlorodka říční. Další zastávkou bylo Trojmezí, kde druh přežívá na okraji často sečené louky a vhodný management se ještě nepodařilo nastavit.

V Poutnově u Teplé jsme se setkali s pracovníky Správy CHKO Slavkovský les, kteří nám ukázali lokalitu s aktuálně nejsilnější populací hnědáska. Zde nejen pečují o stávající biotop, ale snaží se jej i rozšířit výsevem živných rostlin do narušeného povrchu půdy. Poslední den jsme se ještě zastavili v PP Podhorní slatě a v Chodově u Bečova nad Teplou.

Kolegové se tak setkali s několika různými způsoby péče o hnědáska chrastavcového a mohou se z nich při hledání toho nejlepšího managementu svých lokalit poučit a inspirovat. Na diskusi měli dost času během dlouhé cesty domů a pokračují v ní i nadále.