Představujeme nový projekt ReCo

Zahájili jsme projekt na ochranu a propagaci Evropského zeleného pásu. Kromě různých analýz, průzkumů a strategií jsou součástí projektu i diskuse a workshopy se všemi významnými hráči na evropské, národní i regionální úrovni a praktická opatření pro obnovu přírodních stanovišť a podporu významných druhů. Do projektu je zapojeno 12 partnerů ze 6 zemí.

Co zkratka ReCo znamená?

Obnova degradovaných ekosystémů podél Zeleného pásu za účelem zlepšení a posílení biodiverzity a ekologické konektivity

Kde se dozvědět více?

https://www.interreg-central.eu/projects/reco/

http://www.ametyst21.cz/reco/