Předškoláci vyrazí za plzeňskou přírodou

Na úspěšný projekt Putování za plzeňskými poklady navazuje Spolek Ametyst, který se zabývá ekologickou výchovou, projektem Plzeňské poklady pro nejmenší. Lektoři ekologické výchovy se tentokrát zaměří na výuku předškolních dětí a provedou je po přírodních skvostech na území města.

V loňském roce proběhly úpravy stránek www.plzenskepoklady.cz a pilotní výukové programy se žáky 4. - 8. tříd plzeňských škol. “Našim cílem bylo dětem a učitelům ukázat přírodně cenná území v Plzni. Se žáky jsme poznávali místní přírodní bohatství   a souhru lidské činnosti a přírodních procesů, které vedou ke vzniku a zachování druhově bohatých stanovišť. Nyní chceme nabídnout upravený program i mateřským školám,” vysvětluje Jana Pohlová, předsedkyně Spolku Ametyst. Lektorka Klára Tydlitátová doplňuje:” U dětí je častý pohyb venku velkým přínosem. Zlepšuje se jejich hrubá motorika, prohlubuje se soustředění, snižuje stres a tím se posiluje proces učení. U předškolních dětí je naším úkolem hlavně podporovat jejich vztah v přírodě a naučit je pobyt venku si užít, což není samozřejmostí.”

Spolek Ametyst vyvíjí metodiku pro mateřské školy, díky které se mohou učitelé            v předškolním vzdělávání inspirovat k činnostem s dětmi v přírodním prostředí. Jedním  z cílů programu je také posilování vztahu dětí k místu svého bydliště. Součástí projektu, který podpořil Nadační fond Zelený poklad, je seminář pro učitele a exkurze pro veřejnost na vybrané lokality. Veřejnost se tak může těšit na vycházky například na Ostrou hůrku nebo Hradiště. Během projektu proběhne také výtvarná soutěž, do které se mohou zapojit děti nejen z mateřských škol.

Bližší informace k připravovaným akcím naleznete na webu www.ametyst21.cz nebo Facebooku a Instagramu @spolekametyst.cz. Pokud vás zaujal projekt Putování za plzeňskými poklady a chcete se o něm dozvědět více, případně zjistit více zajímavostí   o Ostré hůrce, Lobezském parku, Mikulce, Hradišti nebo Zábělé, navštivte webovou stránku www.plzenskepoklady.cz.

 

Kontakt:
Ing. Jana Pohlová
pohlova@ametyst21.cz
608 440 557
www.ametyst21.cz
http://www.ametyst21.cz/plzenske-poklady-pro-nejmensi/