Zkoumáme s dětmi život v kompostu

Ve školách, které se zapojily do projektu Biopoklad do školních zahrad, probíhají výukové programy zaměřené na kompostování. S dětmi porovnáváme rozdíly mezi půdou ze záhonu a čerstvým kompostem. Poznáváme rozkladače  a jejich roli při přeměně bioodpadu na “biopoklad”, neboli kompost. Žáci si vyrábějí i názornou pomůcku, aby uměli správně třídit biologicky rozložitelný odpad do vlastnoručně ozdobených nádob ve třídě. Obsah nádob budou vynášet do kompostérů, které jsme během jara 2020 umístili ve školních zahradách.

Za finanční podporu projektu Biopoklad do školních zahrad děkujeme městu Plzeň.

                                       Biopoklad 2