Objevte zelené plzeňské poklady!

V těchto dnech jsme pro vás dokončili nové internetové stránky www.plzenskepoklady.cz. Tyto stránky vznikly v projektu "E-learning a terénní programy v Plzni a okolí", který finančně podpořil Nadanční fond Zelený poklad.

V tomto projektu jsme propojili znalosti nás všech. Vznikla metodika pro terénní výuku pro žáky ZŠ, především ve 4. až 6. ročníku. Vytvořili jsme e-learning k Ostré Hůrce, Lobezskému parku, Mikulce a Hradišti. Při tvorbě www stránek jsme využili práce našich přírodovědců a žáků Církevní SOŠ, kteří nám již dvakrát pomáhali také při péči o lokalitu Ostrá Hůrka.

Vydejte se objevit zelené poklady v Plzni a okolí! Navštivte stránky a zkuste se dozvědět o vybrané lokalitě co nejvíce. Pak se vypravte ven a pozorujte, zkoumejte, hledejte druhy, místa, o kterých jste se dočetli na stránkách. Pobyt v přírodě vám na každé lokalitě zpestří také nová keška.