Bandy cestuje po Česku

Studijní cesta mezinárodního projektu ReCo vedla do Česka.

Na přelomu května a června jsme hostili první osobní setkání partnerů projektu ReCo. Zástupci 11 organizací z 5 zemí přijeli do Jablonného nad Orlicí. Na programu bylo nejen setkání řídícího výboru projektu a plánování společných aktivit, ale především studijní cesta za příklady dobré praxe, které budou sloužit jako inspirace pro obnovní management lokalit s vysokým přírodním potenciálem.

Celý den jsme strávili v Jeseníkách, kde jsme se díky pracovníkovi Správy zdejší chránění krajinné oblasti seznámili s projektem obnovy zdejší luk a pastvin, které jsou ohrožené především zarůstáním borůvčím a nepůvodní klečí. Díky projektu se daří vytvářet alespoň malé ostrůvky bohaté květeny, která byla kdysi díky rozsáhlým pastvinám v Jeseníkách běžná.

Půl dne patřilo ptačímu parku Josefovské louky, který je nejen zajímavým příkladem práce s vodním režimem, díky které se zde vytvořily podmínky pro řadu druhů ptáků a dalších živočichů vázaných na vodní a mokřadní stanoviště, ale i ukázkou úspěšného projektu vedeného nevládní organizací a financovaného převážně ze sbírek a darů od soukromých osob. V současné době se připravuje již pátý ptačí park, který bude v jižních Čechách.

Poslední den jsme se ještě zastavili na území bývalého vojenského prostoru v Milovicích, kde vznikla pastevní rezervace divokých koní, praturů a zubrů. Velcí kopytníci zde pomáhají udržovat bezlesí jako domov mnoha vzácných druhů zejména hmyzu a ptáků, ale i dalších živočichů a rostlin. Projekt mohla v posledních týdnech zaznamenat i veřejnost kvůli medializovaným neshodám mezi nevládní organizací, která o území pečuje, a státní správou. My doufáme, že se podaří najít společnou řeč ve prospěch zdejší hodnotné přírody.

Ze setkání jsme si všichni odnesli nejen cenné informace a zkušenosti, ale především chuť do další společné práce. Už se těšíme na příští setkání, které plánujeme v listopadu ve Slovinsku.