Již rok pracujeme v Zeleném pásu

Máme za sebou roční práci na v pořadí třetím mezinárodním projektu zaměřeném na Evropský zelený pás. Ten je unikátním přírodním a kulturním monumentem, který připomíná historické rozdělení Evropy Železnou oponou, a současně se stal symbolem přeshraniční spolupráce a společného evropského přírodního a kulturního dědictví. Propojuje nejen vzácné přírodní lokality na území 24 států, ale i jednotlivce, nevládní organizace a státní instituce. Jejich společným cílem je ochrana tohoto cenného území.

“ReCo je zkrácený název projektu, na kterém společně s 11 partnery ze 6 zemí střední Evropy pracujeme,” uvádí Michala Mariňáková, koordinátorka projektových prací. Pomocí pokročilých GIS analýz i s využitím komunitně založených přístupů vytipovali projektoví partneři území vhodná pro ekologickou obnovu. V následujících letech vznikne nadnárodní strategie a regionální plány obnovy degradovaných ekosystémů a jejich konektivity. “V šesti pilotních územích jsou plánována praktická opatření pro obnovu drobných vodních toků, pastvin a mokřadních stanovišť a pro podporu kočky divoké a zubra evropského,” doplňuje Mariňáková.  

První rok projektu byl věnován tvorbě strategie a přípravám terénních opatření. Spolek Ametyst se věnuje pilotnímu území 1 Smrčiny – Fichtelgebirge. V květnu 2023 jsme uspořádali první setkání projektových partnerů s ukázkami dobré praxe. “Společně jsme navštívili obnovené horské louky pod Pradědem, ptačí park Josefovské louky a pastevní rezervaci Milovice,” uvádí Ondřej Volf, odborný pracovník projektu. V listopadu jsme se zúčastnili setkání ve Slovinském Koperu, kde je významná ptačí rezervace. “Jejich postupy ochrany ptactva na velmi specifickém území jsou dalším příkladem dobré praxe,” uvádí dále Volf. “Na základě našich zkušeností, příkladů od projektových partnerů a společně navštívených lokalit jsme zpracovali praktickou příručku, která má ostatním zájemcům o terénní opatření pomoci začít se svými projekty,” dodává Mariňáková.

V tomto roce připravujeme drobná terénní opatření. Budeme se účastnit dalších projektových setkání a s ostatními partnery projektu navštívíme příklady dobré praxe v pilotních regionech. Plánujeme oslovit zájmové skupiny, které se budou podílet na tvorbě mezinárodní strategie obnovy a propojování ekosystémů v Zeleném pásu.

 

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Kontakt: Michala Mariňáková, marinakova@ametyst21.cz

 

Více informací o projektu budeme postupně doplňovat, podívejte se i na oficiální webové stránky projektu.
 

Foto: Ondřej Volf, Koper, 11/2024