Projekt DaRe to Connect nás volá do terénu

Přichází jaro a projektový tým plánuje terénní průzkumy v Pilotním regionu 1. Budeme mapovat překážky pro migraci rysa ostrovida a jeřábka lesního a zaznamenávat možnosti, jak podpořit ekologickou propojenost v daném území. Chceme se také zaměřit na historické změny lučních společenstev v oblasti mezi Šumavou a Novohradskými horami. Důležitou součástí tohoto průzkumu bude i konzultace s místními zemědělci. Druhou částí terénního průzkumu bude ověřování dat získaných dálkovým průzkumem Země družicemi Sentinel, pro které již máme vybrané plochy. V květnu se náš tým proškolí na semináři zaměřeném právě na metody ověřování dálkových dat, který povedou odborníci z Vídeňské univerzity.

DaRe to Connect plánování