Přírodní katastrofa jako příležitost ke změně

Přírodní katastrofy, jejich příčiny a následky. Lze jim předejít a jak na ně můžeme reagovat? Přednášky a diskuze s odborníky.

Materiály ze setkání naleznete zde.

Tradiční celodenní setkání koordinátorů ekologické výchovy a učitelů se zájmem o ekologickou výchovu proběhlo 2. listopadu 2023 v prostorách auly Církevního gymnázia v Plzni. Tématem, kterým jsme se zabývali byly přírodní katastrofy, jejich příčiny a následky.

Lze jim předejít a jak na ně můžeme reagovat? Co se děje s klimatem? Jak se změny v podnebí projevují v praktickém životě? Přednášky a diskuze s odborníky. Program byl opravdu nabitý:

  • Bleskové povodně v krajině a ve městě - RNDr. Jindřich Duras Ph.D.
  • Beseda o ekologicko-geologických katastrofách - Mgr. Petr Brož Ph.D.
  • Proč hoří les? Fenomén lesních požárů v kontextu dlouhodobého vývoje temperátních ekosystémů - Mgr. Přemysl Bobek Ph.D.
  • Extrémní klimatické jevy v Evropě - ukázka práce s textem - Mgr. Lenka Prunerová
  • Vzdělávání o klimatu - tipy do výuky - Mgr. Kateřina Havránková
  • Aktuální informace k dění v oblasti environmentálního vzdělávání

Děkujeme partnerům (Krajské centrum vzdělávání, Plzeňský kraj, SSEV Pavučina, Ministerstvo životního prostředí) za podporu při realizaci.

Fotogalerie

konference 2023konference 2023konference 2023