Zahrada v létě

V květnu začínáme nový projekt Zahrada v létě. V rámci tohoto projektu nabízíme mateřským školám po celý květen a červen výukový program Léto všemi smysly zdarma. Výukový program je určen především pro předškoláky a odehrává se na školní zahradě. Hlavním cílem projektu je motivovat a podpořit mateřské školy k uskutečnění environmentálních výukových programů ve školních zahradách.

Za finanční podporu projektu Zahrada v létě děkujeme městu Plzeň.